Ευφρόσυνος ο γάμος του Κουτρούλη
Το έργο του Φαναριώτη λόγιου Αλέξανδρου  Ρίζου Ραγκαβή Του Κουτρούλη ο γάμος είναι μια κωμωδία με καθαρά αριστοφανικές και μολιερικές προδιαγραφές.