Μια κούκλα όχι και τόσο bijoux





Είναι πια κοινός τόπος να βλέπουμε παραστάσεις όπου κυριαρχεί η εικόνα σε βάρος του λόγου. Είναι κοινός τόπος η απομάκρυνση του θεάματος από τη λογική της αναπαράστασης, με στόχο την πρόκληση μιας αλληλουχίας συσχετισμών στο μυαλό του θεατή που να διευρύνουν το οπτικό του πεδίο.